Strona startowa

Jesteś tu: » Strona startowa

2.10 o godz. 18:00 odbędzie się w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY. Rodzice naszych uczniów będą mieli możliwość porozmawiania z każdym z nauczycieli.

***

 

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas 6 szkoły podstawowej oraz III gimnazjum,

 

przypominamy, że opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, przedkłada się Dyrektorowi Szkoły w terminie do 15 października 2014 r. Proszę przynosić kopię oraz oryginał do wglądu (lub oryginał do sporządzenia kopii na miejscu) do sekretariatu szkoły do 15.10.2014 r. do godz. 16:00.

 

Sposoby dostosowania dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 

  1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w arkuszu, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.
  2. Przedłużenie czasu.
  3. Zastosowanie szczegółowych kryteriów oceniania rozwiązań zadań otwartych z języka polskiego, języków obcych nowożytnych oraz matematyki, uwzględniający h specyficzne trudności w uczeniu się.
  4. A także w przypadku głębokiej dysleksji – odczytanie przez członka zespołu nadzorującego jeden raz, głośno po kolei wszystkich tekstów liczących 250 słów i więcej, stanowiących podstawę zadań sprawdzianu lub części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.

 

O dostosowaniu warunków i  form przeprowadzania sprawdzianu/ egzaminu zostaną Państwo poinformowani pisemnie do dnia 24 listopada 2014 r.

 

Podstawa prawna:
Komunikat Dyrektora CKE z dnia 29.08.2014 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym


****


Plan Lekcji


****


 

 

Dnia 20.09 2014 duża grupa gimnazjalistów i uczniowie kl.Va, z panią Katarzyną Czyż, uczestniczyli w XVIII Festiwalu Nauki. Tym razem wybraliśmy się na zajęcia organizowane przez Wydział Farmaceutyczny WAM. Zajęcia rozpoczęły się wykładem „Alergia wczoraj i dziś”. Dowiedzieliśmy się, że pierwsze wzmianki o tej chorobie pochodzą z czasów faraona , który zmarł po ukąszeniu szerszenia, co uwieczniono na malowidłach w piramidach.

Nasi uczniowie na XVIII Festiwalu Nauki w Warszawie
czytaj więcej

Korzystając z pięknej wrześniowej pogody klasy drugie Szkoły Podstawowej wybrały się do Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Muzeum to położone jest w samym środku Łazienek Królewskich, które o tej porze zadziwiły nas swoim pięknem. Liście zaczęły już przybierać kolory jesienne a trawa się nimi przykryła. Nasz wzrok ucieszyły również napotkane wiewiórki, które wcale się nas nie bały, mimo iż nie byliśmy wcale cicho. :-) Obserwacja wiewiórek i otaczającej przyrody oraz zabawa na świeżym powietrzu to ciekawa lekcja przyrody połączona z aktywnością fizyczną.

16.09.2014 Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa
czytaj więcej

Zachęcamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursach przedmiotowych. Poniżej terminarz konkursów na rok szkolny 2014/15. Więcej informacji udzielają nauczyciele danego przedmiotu. 

Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2014/2015
czytaj więcej

W pierwszym dniu września hitlerowskie Niemcy dokonały napaści na Polskę, siedemnaście dni później to samo uczynił Związek Radziecki. Oba państwa złamały tym samym wcześniej  zawarte z Polską umowy. Polski MSZ upublicznia mało znane dokumenty związane z 17 września 1939 roku i agresją Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich na Polskę. 

czytaj więcej
  • Analiza wyników egzaminów zewnętrznych ZPSK 2013/14

„Dzyń! Dzyń! To już! Już czas!” – od rana w Szkole Katolickiej w Ząbkach słychać było nawoływanie szkolnego dzwonka, który, wyraźnie już stęskniony, po wakacjach rozpoczął swą codzienną pracę. 

Ruszajmy po przygodę, czyli rozpoczęcie roku w Szkole Katolickiej – 1 września 2014
czytaj więcej

Szanowni Rodzice uczniów klas II, III, VI szkoły podstawowej oraz uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szkoły podstawowej i gimnazjum,

 

informuję, że można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/ 2015 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.- „Wyprawka szkolna”.

Wyprawka szkolna
czytaj więcej

W piątek po raz ostatni przed wakacjami ubrani w białe bluzki uczniowie pojawili się w murach szkoły. 

27 czerwca – zakończenie roku szkolnego
czytaj więcej

Pliki do pobrania