Czułość i swoistość klasycznych odczynów kiłowych

Czułość i swoistość klasycznych odczynów kiłowych była przedmiotem zainteresowania wielu badaczy. Zainteresowanie to wzrosło z chwilą wprowadzenia do. diagnostyki serologicznej antygenu kardiolipinowego, a szczególnie z chwilą opracowania odczynu unieruchamiania krętków, który okazał się odczynem o dużej czułości i swoistości. Analizując czułość i swoistość odczynów serologicznych wykonywanych z antygenem lipidowym nie oczyszczonym w porównaniu z odczynami, […]

Czytaj więcej

Kiłowe odczyny serologiczne z płynem mózgowo-rdzeniowym

Prócz surowicy materiałem, w którym poszukuje się reagin kiłowych, może być płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn mózgowo-rdzeniowy pobiera się przez nakłucie lędźwiowe lub podpotyliczne. Zawiera on tylko ślady dopełniacza oraz niewielką ilość naturalnego amboceptora hemolitycznego. Z tych względów, jak i z uwagi na niską zawartość białka, płynu mózgowo-rdzeniowego badanego w odczynie wiązania dopełniacza nie inaktywuje się. W […]

Czytaj więcej

Wykonanie ilościowego odczynu VDRL

Wykonanie odczynu: Dla wykonania odczynu ilościowego należy badane surowice rozcieńczyć w 0,9% roztworze NaCl w stosunku 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16 i 1 : 32. Następnie 0,05 ml każdego rozcieńczenia surowicy przenosi się na oddzielne szkiełko podstawowe „z łezką”, dodaje po 1/60 ml zawiesiny antygenowej i dalej postępuje […]

Czytaj więcej

Wykonanie ilościowego odczynu Kahna

Ilościowy odczyn Kahna wykonuje się według schematu.Odczytanie wyniku. Wynik odczytuje się w mikroskopie przy powiększeniu 30—35-krotnym. Przy odczytywaniu należy się posługiwać następującymi kryteriami. Wynik ujemny (—): cząsteczki antygenu równomiernie rozproszone w polu widzenia. Wynik słabo dodatni (+): drobne skupiska kłaczków równomiernie rozrzucone w polu widzenia. Wynik dodatni (+++): liczne skupiska dużych kłaczków, przy czym płyn […]

Czytaj więcej

Wykonanie odczynu cytocholowego

Odczyn cytocholowy z surowicami wykonuje się wg schematu. Wytrząsać na trzęsawce 4—5 min., potem dodać do każdej probówki 1 ml 0,9% roztworu NaCl i odczytywać gołym okiem lub w aglutynoskopie. Odczytanie wyniku. W probówce nr 2 (kontrolnej) nie powinno być żadnych kłaczków, tylko jednolita opalizująca zawiesina. W probówce nr 1 (głównej) przy wyniku ujemnym obraz […]

Czytaj więcej

Zawiesinę antygenową

Zawiesinę antygenową przygotowuje się na buforowanym roztworze NaCl o pH 6,0 w następujący sposób: Do szklanej buteleczki pojemności 30 ml z płaskim dnem i dokładnie doszlifowanym korkiem nalewa się 0,4 ml buforowanego roztworu NaCl. Następnie należy w ciągu 6 sek. dodać kroplami 0,5 ml antygenu, wydmuchując starannie ostatnią kroplę z pipety. W czasie wkraplania antygenu […]

Czytaj więcej

Antygen kardiolipinowy do odczynu VDRL

Antygen kardiolipinowy do odczynu VDRL stanowi kardiolipina 0,03 g, lecytyna 0,3 g oraz cholesteryna 0,9 g, rozpuszczone w 100 ml alkoholu absolutnego. Każda nowa porcja antygenu musi być serologicznie standaryzowana przez porównanie z antygenem o znanej czułości i swoistości. Antygen ten przechowuje się w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym naczyniu. Jeśli w antygenie powstaną strąty, […]

Czytaj więcej

Antygen Kahna

Antygen Kahna przygotowuje się ze świeżo wysuszonego i sproszkowanego mięśnia sercowego wołu, poddanego 4-krotnej ekstrakcji w eterze. Następnie 1 g ekstrahowanego proszku zalewa się 5 ml alkoholu 95% lub absolutnego. Do 1 ml alkoholowego wyciągu dodaje się 6 mg chemicznie czystego cholesterolu i otrzymuje się gotowy antygen, który należy wymiareczkować. Z wymiareczkowanego antygenu zawiesinę antygenową […]

Czytaj więcej

Antygen cytocholowy

Antygen cytocholowy jest to 3-krotnie stężony alkoholowy wyciąg z serca wolu z dodatkiem 2—6 mg cholesterolu na 1 ml wyciągu. Zawiesinę antygenową do odczynu rozcieńcza się dwufazowo w 0,9% roztworze NaCl w stosunku 1 : 12. W pierwszej fazie do 1 ml antygenu dolewa się 2 ml roztworu NaCl, przelewa 3-krotnie z probówki do probówki […]

Czytaj więcej