Kiłowe odczyny serologiczne z płynem mózgowo-rdzeniowym

Prócz surowicy materiałem, w którym poszukuje się reagin kiłowych, może być płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn mózgowo-rdzeniowy pobiera się przez nakłucie lędźwiowe lub podpotyliczne. Zawiera on tylko ślady dopełniacza oraz niewielką ilość naturalnego amboceptora hemolitycznego. Z tych względów, jak i z uwagi na niską zawartość białka, płynu mózgowo-rdzeniowego badanego w odczynie wiązania dopełniacza nie inaktywuje się. W niektórych pracowniach płyny mózgowo-rdzeniowe zawierające większą ilość białka inaktywuje się przez 15 min. w temp. 56°. Płyn mózgowo-rdzeniowy badany w serologicznych odczynach kiłowych musi być przezroczysty, nie przerośnięty bakteriami oraz wolny od domieszek krwi. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego w odczynie wiązania dopełniacza wg Kolmera prowadzi się tak samo, jak badanie surowicy. Różnica polega tylko na przygotowaniu serii rozcieńczeń dla badania ilościowego. Rozcieńczenia płynu mózgowo-rdzeniowego wykonuje się w 6 probówkach, rozlewając uprzednio do probówek od 2 do 6 po 0,5 ml roztworu NaCl. Następnie do probówek 1, 2 i 6 dolewa się po 0,5 ml badanego płynu mózgowo-rdzeniowego. Po wymieszaniu z 2 probówki przenosi się 0,5 ml do 3, z 3 do 4 i z 4 do 5, odrzucając z 5 po wymieszaniu 0,5 ml. Probówka 6 jest probówką kontrolną. W ten sposób płyn mózgowo-rdzeniowy w stosunku do probówki 1 w probówce 2 jest rozcieńczony 2-krotnie, w 3 — 4-krotnie, w 4 — 8-krotnie i w 5 — 16-krotnie. Dlatego odczytując wynik badania w jednostkach Kolmera przy wyniku dodatnim z najwyższym rozcieńczeniem płynu (16 X) uzyska się tylko 64 j. K. Przy badaniu płynu mózgowo-rdzeniowego w odczynach kłaczkujących zachodzą następujące różnice. Odczyn cytocholowy wykonuje się tak samo, dając jedynie do probówek, zamiast 0,2 ml surowicy, 0,4 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Odczyn ilościowy Kahna wykonuje się bądź z płynem mózgowo-rdzeniowym, bądź z roztworem globulin, które zostały z niego wytrącone za pomocą nasyconego siarczanu amonu i następnie rozpuszczone w fizjologicznym roztworze NaCl w Vio objętości pierwotnej. Po przygotowaniu szeregu rozcieńczeń płynu lub roztworu globulin do każdej probówki dodaje się po 0,01 ml zawiesiny antygenowej. Dalszy ciąg postępowania oraz odczytanie wyników takie samo jak w odczynie ilościowym z surowicami. Odczyn VDRL z płynem mózgowo-rdzeniowym wykonuje się, odpipetowując na szkiełko podstawowe ,,z łezką” 0,05 ml badanego płynu oraz 0,01 ml uczulonej zawiesiny antygenowej, przygotowanej wg następującego przepisu: zawiesinę antygenową, przygotowaną do badania surowic, miesza się pół na pół z 10% roztworem NaCl. Bliższe dane dotyczące płynu mózgowo-rdzeniowego oraz innych metod jego badania omówiono w rozdz. 8 niniejszej monografii.