Klasyczna serologia kiły

W diagnostyce laboratoryjnej kiły odczyny serologiczne odgrywają bardzo dużą rolę. W związku z wprowadzeniem w ostatnich dziesiątkach lat nowych odczynów kiłowych, opartych na użyciu antygenów krętkowych, zaszła potrzeba oddzielenia ich od dawniej stosowanych odczynów z antygenami lipidowymi, które w piśmiennictwie współczesnym nazywane są „klasycznymi odczynami kiłowymi”. Klasyczne odczyny kiłowe nie straciły nic na swej wartości, lecz wręcz odwrotnie, wspólnie z nowymi odczynami, opartymi na użyciu antygenów krętkowych, dają pełny obraz serologiczny, bardzo pomocny klinicznie, zarówno w ustaleniu właściwego rozpoznania, jak i w ocenie postępów leczenia.