Kolędy

Autor tekstu jak i melodii kolędy polskiej Dzisiaj w Betlejem jest nieznany. Pierwszy zapis pieśni pojawia się w roku 1878 w śpiewniku księdza Siedleckiego. Opierają się na jej tekście jak i podkładzie dźwiękowym powstało wiele pieśni patriotycznych. Dzisiaj w Betlejem tekst składa się z 7 strof. Po każdej z nich następuje refren mówiący o tym, że rodzi się Chrystus i opisujący co dzieje się podczas narodzin, kto wita Dzieciątko. Każda ze strof opisuje inna osobą bądź osoby. I tak pierwsza oznajmia o tym że właśnie w tym dniu w Betlejem rodzi się Bóg. Druga opisuje osoby mu najbliższe, czyli Maryję oraz Józefa.

 

Trzecia dotyczy miejsca narodzin czyli ubogiej stajenki. Czwarta zwraca uwagę, że gośćmi są Wielcy Królowie. W następnej strofie podmiot podejmuje decyzję, o tym, że również powinien oddać hołd Dzieciątku. Dwie ostatnie jest to już cześć pochwalna, podmiot przenosi się przed oblicze Boga i składa mu pokłon. Ta wesoła i skoczna kolęda jest jedną z najbardziej popularnych w Polsce i chętnie śpiewana w naszej kulturze. Powstała również wersje protestancka i prawosławna tej radosnej kolędy.