Składniki potrzebne do wykonania odczynu

Roztwór NaCl 0,85% o pH 6,8—7,0. Sól kuchenną chemicznie czystą do przygotowania roztworu powinno się przedtem wysuszyć w ciągu 30 min. w suszarce w temp. 160—180°. Odpowiednie porcje soli kuchennej należy rozpuszczać w świeżo destylowanej wodzie. W niektórych pracowniach do roztworu dodaje się siarczanu lub chlorku magnezowego w ilości 0,1 g na litr. W 0,85% roztworze NaCl przygotowuje się odpowiednie rozcieńczenie wszystkich innych potrzebnych odczynników.