Dekalog nauczyciela: Praca zespołowa nauczycieli. Nauczyciel wizytówką szkoły

Po czym można poznać dobrą szkołę? Przede wszystkim po tym, że uczniowie chcą się w niej uczyć i zabiegają o miejsce w niej. Na wysoki poziom szkoły na wpływ praca dyrekcji, ale także, a może przede wszystkim praca zespołowa nauczycieli. Dobrzy pedagodzy, którzy potrafią sprawić, że młodzi ludzi nie tylko chcą przyswajać wiedzę, ale także traktują szkołę jako swój drugi dom, z którym się utożsamiają.

Dekalog nauczyciela. Wiele zależy od nauczycieli – praca zespołowa nauczycieli.

Wyznacznikiem pracy jest dekalog nauczyciela. Pokazuje on zasady, którymi powinien kierować się pedagog w swojej pracy zawodowej. Młodzi ludzie cenią wychowawców, którzy mają wiedzę, ale jednocześnie potrafią przyznać się do błędu. Swój autorytet budują na swojej autentyczności i konsekwencją w działaniu. Są oni parterami dla swoich uczniów, ale jednocześnie zachowują pewien dystans i nie pozwalają sobie na zbytnią poufałość. Traktują oni swoich uczniów z dużym szacunkiem, respektując ich autonomiczność i prawo do odrębnego zdania. Pedagog z powołania skupia się na mocnych stronach swoich uczniów i wspiera ich w wyrównywaniu deficytów w różnych obszarach.