Rozwój zawodowy nauczyciela. Nauczyciele potrzebują wsparcia – odpowiedzialność nauczyciela za ucznia

Praca nauczyciela to różnego rodzaju wzloty i upadki.

odpowiedzialność nauczyciela za ucznia

Związana jest ona ze stresem, na który wpływa w dużej mierze odpowiedzialność nauczyciela za ucznia. Odpowiedzialność ta nie polega tylko i wyłącznie na przekazywaniu wiedzy, ale także to w dużej mierze na wychowawcach spoczywa obowiązek przekazywania wartości, którymi młodzi luzie będą się kierować w dorosłym życiu.

Rozwój zawodowy nauczyciela. Co jest istotne w pracy nauczyciela?

Tym, co wyznacza w pewien sposób jakość warsztatu pracy, jest rozwój zawodowy nauczyciela. Można rozpatrywać go w sposób wieloaspektowy. Pierwszy kierunek wyznacza ustawa i Karta Nauczyciela, która proponuje im poszczególne stopnie awansu mające związek z doświadczeniem zawodowym i szeregiem równego rodzaju warunków, które należy pełnić, aby otrzymać stopień nauczyciela dyplomowanego czy mianowanego.

Jednak poszerzanie zawodowych horyzontów i wiedzy nie jest wystarczające by wpływać na młodych ludzi i wzbudzić ich zaufanie, czytac się autorytetem. Dlatego tak istotne jest by nauczyciel budował także warsztat komunikacji i był blisko swoich uczniów, szczególnie wtedy, gdy oni tego potrzebują.