Antygen Kahna

Antygen Kahna przygotowuje się ze świeżo wysuszonego i sproszkowanego mięśnia sercowego wołu, poddanego 4-krotnej ekstrakcji w eterze. Następnie 1 g ekstrahowanego proszku zalewa się 5 ml alkoholu 95% lub absolutnego. Do 1 ml alkoholowego wyciągu dodaje się 6 mg chemicznie czystego cholesterolu i otrzymuje się gotowy antygen, który należy wymiareczkować. Z wymiareczkowanego antygenu zawiesinę antygenową przygotowuje się na krótko przed wykonaniem odczynu, gdyż nadaje się ona do użycia tylko przez okres 10—30 min. Najczęściej przygotowuje się porcję zawiesiny z 1— 3 ml antygenu. Antygen miesza się z 0,9% roztworem NaCl w stosunku uzależnionym od miana antygenu (miano podane jest na butelce każdej serii antygenu). Odpowiednią ilość roztworu NaCl wlewa się do odmierzonej porcji antygenu, a następnie rozcieńczony w ten sposób antygen przelewa się 12-krotnie z jednego naczyńka do drugiego celem dokładnego wymieszania. Tak przygotowany antygen pozostawia się na 10 min. w temperaturze pokojowej. Po upływie tego czasu zawiesinę antygenową należy wstrząsnąć i rozpipetować do uprzednio przygotowanych probówek.