Zakażenie doświadczalne u chomika

Chomik złocisty (Mesociitus auratus) jest podatny na zakażenie Treponema peitenue, pallidum, cuniculi, bejel. Zwierzę to jest używane obecnie głównie do badań nad patogenezą, immunologią i epidemiologią kiły endemicznej i krętkowic tropikalnych. Bessemanns wykazali pierwsi możliwość bezobjawowego zakażenia chomików złocistych krętkiem bladym i T. cuniculi. Wile i Johnson oraz Turner i Hollander stwierdzili, że wprawdzie chomik złocisty wykazuje największą podatność na zakażenie, jednak również inne rasy chomików ulegają zakażeniu krętkiem bladym. Geimann i Mc Kee opisali objawowe zakażenie chomików krętkiem bladym, a Turner i Hollander stwierdzili objawowe zakażenie również innymi krętkami patogennymi.