Zakażenie treponema carateum

W dotychczasowym piśmiennictwie nie opisano objawowego zakażenia chomików T. carateum. Turner i Hollander stwierdzili u 10% chomików zakażonych T. pertenue bezobjawowe zakażenie, charakteryzujące się obecnością krętków w węzłach chłonnych. Autorom tym nie udał się jednak dalszy pasaż doświadczalny T. carateum drogą przeszczepienia węzłów chłonnych.