Ilościowy odczyn wiązania dopełniacza wg Kolmera

Ilościowy odczyn wiązania dopełniacza wg Kolmera z badaną surowicą wykonuje się wg poniższego schematu. Po wystąpieniu hemolizy w probówce nr 6 z badaną surowicą oraz w probówkach z kontrolą antygenu i kontrolą systemu hemolitycznego — należy pozostawić wszystkie probówki na dalsze 10 min. w łaźni wodnej, a następnie odczytać wynik badania. Uwaga. Przy badaniu seryjnym do każdej serii badań, poza kontrolami wyszczególnionymi w tab. 4—4 dołącza się jeszcze kontrolę z surowicą wassermannowską dodatnią o znanym mianie oraz kontrolę z surowicą wassermannowską ujemną. W probówkach z kontrolną surowicą dodatnią, stopień zahamowania hemolizy powinien odpowiadać zahamowaniu znanemu z poprzednich badań, a w probówkach kontrolnych z surowicą ujemną powinna wszędzie wystąpić hemoliza.