Zakażenie domosznowe

Ten sposób zakażenia, stosowany przez szereg lat jako metoda niemal klasyczna doświadczalnej kiły króliczej, został opracowany wkrótce po przeszczepieniu przez Parodiego krętków bladych pod tunica albuginea jądra króliczego. Badania nad metodą i obrazem domosznowego zakażenia opisane zostały przez licznych dawniejszych autorów. Metoda zakażenia domosznowego jest coraz rzadziej używana we współczesnej syfilidologii.