Doświadczalne zakażenie rogówki

Metoda.zakażenia dorogówkowego, wprowadzona przez Bertarellego, stosowana była często w początkowym okresie rozwoju syfilidologii doświadczalnej. Obecnie metoda ta stosowana jest wyjątkowo rzadko i służy do rozwiązywania szczególnych problemów badawczych. Ostatnio zakażenie dorogówkowe używane było do badań nad samoistną krętkowicą króliczą (Schmidt i Pesecky ). Obraz kliniczny kiły doświadczalnej wywołanej zakażeniem rogówki królika został wyczerpująco opisany przez Igersheimera oraz Grouvena, a badania nad kiłą doświadczalną rogówki zostały monograficznie omówione przez Mulzera.