Nomenklatura krętków bladych

Krętek blady został zidentyfikowany jako czynnik etiologiczny kiły przez Schaudinna i Hoffmanna w 1905 r. i nazwany przez nich Spirochaeta pallida. Obecnie powszechnie przyjętą nazwą jest Treponema pallidum. Pierwsze słowo, oznaczające przynależność rodzajową (genus) tego drobnoustroju, utworzone zostało z dwóch słów greckich: trepo — obracać się i nema — nić; drugie, określające przynależność gatunkową (species), jest pochodzenia łacińskiego i znaczy blady, trudno barwiący się.