Wykonanie ilościowego odczynu VDRL

Wykonanie odczynu: Dla wykonania odczynu ilościowego należy badane surowice rozcieńczyć w 0,9% roztworze NaCl w stosunku 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16 i 1 : 32. Następnie 0,05 ml każdego rozcieńczenia surowicy przenosi się na oddzielne szkiełko podstawowe „z łezką”, dodaje po 1/60 ml zawiesiny antygenowej i dalej postępuje tak jak w odczynie jakościowym. Odczytywanie wyniku. Przy odczytywaniu wyniku w odczynie ilościowym szuka się największego rozcieńczenia surowicy, przy którym otrzymuje się jeszcze wynik słabo dodatni, uważając je za miano badanej surowicy. Miano to wyraża się odpowiednim ułamkiem, w którego mianowniku figuruje liczba określająca rozcieńczenie surowicy. Jeśli z badaną surowicą uzyskuje się wynik słabo dodatni w rozcieńczeniu 1/32, rozcieńcza się ją dalej x/64, 5/28 i 1/256 i nastawia na nowo badanie aż do określenia miana.