Krwinki baranie

Krew barana pobiera się do jałowej kolby z perełkami szklanymi i odwłóknia przez 10—15-min. wytrząsanie. Tak przygotowana krew barania przechowywana w chłodni zachowuje swoją wartość użytkową najwyżej przez 1—2 tyg. Chcąc zakonserwować krew baranią na okres dłuższy (do 12 tyg.), należy zmieszać pół na pół pobraną jałowo z żyły szyjnej barana krew i płyn Alsevera. Z trzykrotnie przemytych krwinek, zależnie od zastosowanej techniki, przygotowuje się 2—5% zawiesinę. Chcąc sprawdzić dokładność przygotowania odpowiednio procentowej zawiesiny krwinek baranich, można obliczyć zawartość krwinek czerwonych za pomocą komory Thoma, oznaczyć gęstość zawiesiny kolorymetrycznie, lub , jak to zalecają przepisy amerykańskie, posłużyć się opisanym poniżej postępowaniem: przygotowując 2% zawiesinę krwinek, należy krew baranią przemyć w roztworze fizjologicznym, trzykrotnie wirując przez 5 min. przy 3000 obrotów/min. w specjalnie wykalibrowanych probówkach do wirowania. Uzyskaną ilość przemytych krwinek rozcieńczyć 49-krotnie, np. 2,1 ml krwinek X 49 = 102,9 roztworu fizjologicznego. Z tak przygotowanej porcji pobrać 15 ml i wlać do wykalibrowanej probówki wirówkowej — wirować 10 min. przy tej samej ilości obrotów co poprzednio. Prawidłowa ilość krwinek w osadzie powinna wynosić 0,3 ml.