Wykonanie ilościowego odczynu Kahna

Ilościowy odczyn Kahna wykonuje się według schematu.Odczytanie wyniku. Wynik odczytuje się w mikroskopie przy powiększeniu 30—35-krotnym. Przy odczytywaniu należy się posługiwać następującymi kryteriami. Wynik ujemny (—): cząsteczki antygenu równomiernie rozproszone w polu widzenia. Wynik słabo dodatni (+): drobne skupiska kłaczków równomiernie rozrzucone w polu widzenia. Wynik dodatni (+++): liczne skupiska dużych kłaczków, przy czym płyn między nimi jest przezroczysty. Niektórzy autorzy uwzględniają jeszcze wynik wątpliwy, charakteryzujący się nierównomiernie rozproszonymi, pojedynczymi, drobnymi skupiskami kłaczków.