Odczytanie wyniku i wykonanie seryjnego badania

Odczytanie wyniku. Jeśli płyn we wszystkich 3 probówkach będzie jednolicie opalizujący, wynik badania uważa się za ujemny. Jeśli mniej lub bardziej intensywne kłaczki wystąpią w 3, 2, a nawet w 1 probówce, wynik uważa się za dodatni. Zależnie od ilości i wielkości kłaczków wynik dodatni ocenia się jako + + + +, + + +, ++, +, +/—• Wykonanie seryjnego badania diagnostycznym odczynem Kahna należy poprzedzić nastawieniem badania kontrolnego ze znanymi surowicami wassermannowsko-dodatnią i ujemną oraz kontroli, w której surowicę badaną zastąpiono 0,9% roztworem NaCl. Badania kontrolne wykonuje się według tego samego schematu co badania diagnostyczne. Wszystkie surowice, z którymi uzyskano wynik dodatni choćby tylko w 1 probówce, bada się dodatkowo w ilościowym odczynie Kahna.