Wykonanie odczynu cytocholowego

Odczyn cytocholowy z surowicami wykonuje się wg schematu. Wytrząsać na trzęsawce 4—5 min., potem dodać do każdej probówki 1 ml 0,9% roztworu NaCl i odczytywać gołym okiem lub w aglutynoskopie. Odczytanie wyniku. W probówce nr 2 (kontrolnej) nie powinno być żadnych kłaczków, tylko jednolita opalizująca zawiesina. W probówce nr 1 (głównej) przy wyniku ujemnym obraz przedstawia się tak samo jak w probówce kontrolnej, natomiast wynik dodatni zamanifestuje się wystąpieniem kłaczków. Zależnie od wielkości i ilości kłaczków wynik dodatni określa się plusami od + do H—HH—H. Przy badaniu seryjnym na końcu każdej serii nastawia się dodatkowe kontrole z surowicami wassermannowsko-dodatnią i ujemną.