Miareczkowanie amboceptora hemolitycznego

Amboceptor używany w odczynie Kolmera musi mieć wysokie miano hemolityczne. Dwie jednostki amboceptora powinny znajdować się w 0,5 ml objętości. W tym celu należy amboceptor hemolityczny miareczkować według schematu. Po zmieszaniu probówki wstawia się do łaźni wodnej (37°) na 1 godz., po czym odczytuje się wynik. Szuka się największego rozcieńczenia amboceptora, przy którym jeszcze wystąpiła całkowita hemoliza. Jeżeli np. całkowita hemoliza wystąpiła jeszcze w 8 probówce, to 0,5 ml amboceptora rozcieńczonego 1 : 8000 odpowiada 1 jednostce hemolitycznej, a więc 2 jednostki hemolityczne potrzebne do wykonania odczynu Kolmera znajdują się w 0,5 ml amboceptora rozcieńczonego 1 : 4000.