Zakażenie dożylne i dosercowe

Zakażenie dożylne lub dosercowe jest rzadziej stosowane w doświadczalnej kile króliczej. Już Uhlenhuth i Grosmann oraz Chesney wykazali, że zakażenie dożylne powoduje u królików stosunkowo częste uogólnione zmiany kiłowe. Przebieg zakażenia dożylnego został dokładnie zbadany przy użyciu Współczesnych metod doświadczalnych przez Chesneya i Schippera. Autorzy ci stwierdzali z reguły u zwierząt zakażonych dożylnie uogólnione zmiany kiłowe i wykazali, że odczyny serologiczne osiągają u tych zwierząt miana wyższe niż u królików zakażonych innymi metodami.