Zasada odczynu

Odczyn wiązania dopełniacza w kile opiera się na użyciu dwóch systemów Bordleta, z których pierwszy jest systemem badanym, a drugi — systemem wskaźnikowym (system hemolityczny), przy czym dla obu systemów jest wspólny dopełniacz. Odczyn ten przebiega w dwóch fazach. W pierwszej fazie w probówce umieszczamy badaną surowicę lub płyn mózgowo-rdzeniowy, antygen i dopełniacz. W drugiej fazie do probówki dolewamy krwinki baranie uczulone swoistą surowicą hemolityczną. Jeśli w badanej surowicy lub płynie mózgowo-rdzeniowym znajdują się przeciwciała swoiste dla antygenu używanego w pierwszej fazie, nastąpi związanie dopełniacza, a dodane w drugiej fazie uczulone krwinki baranie nie ulegną hemolizie. Taki wynik odczynu określa się jako dodatni. Jeśli badana surowica nie zawiera swoistych dla zastosowanego antygenu przeciwciał, użyty w pierwszej fazie dopełniacz pozostanie wolny i będzie wykorzystany w drugiej fazie, powodując hemolizę krwinek baranich. Taki wynik oznacza się jako ujemny. Składniki potrzebne do wykonania odczynu.