Kiła doświadczalna

Badania doświadczalne stanowią dział syfilidologii mający doniosłe znaczenie w rozwoju wiedzy o patogenezie, immunologii, epidemiologii i leczeniu kiły. Kiła doświadczalna wywarła również znaczny wpływ na rozwój metod badawczych w innych dziedzinach medycyny. Badania doświadczalne nad kiłą prowadzone są głównie na zwierzętach, chociaż już w XVIII i XIX w. dokonano w celach badawczych przeszczepienia kiły na człowieka (Hunter; Ricord; Wallace ). W nowoczesnej syfilidologii doświadczenia na człowieku są ze zrozumiałych względów wykonywane wyjątkowo rzadko. Pierwszego przeszczepienia kiły na małpy dokonali Mieczników i Roux w 1903 r., a więc jeszcze przed odkryciem krętka bladego. Dopiero przeszczepienie krętka bladego na mniejsze zwierzęta pozwoliło na szybki rozwój kiły doświadczalnej. Najczęściej stosowanym w syfilidologii modelem doświadczalnym jest kita królicza. Pewne znaczenie mają również badania wykonywane na chomikach. świnkach morskich oraz na myszach. Dokonano również licznych prób przeszczepienia kiły na inne zwierzęta. Nie odegrały one jednak żadnej roli w rozwoju syfilidologii doświadczalnej.