Podział poprzeczny

Ogólnie uważa się, że krętki blade rozmnażają gig przez podział poprzeczny, chociaż niektórzy autorzy przyjmują możliwość rozmnażania się ich także przez podział podłużny. W doświadczeniach przeprowadzonych na królikach Cumberland i Turner obliczyli, że dla 10-krotnego wzrostu liczby krętków potrzeba 108 godz., co odpowiada 33.godz potrzebnym dla pojedynczego podziału przy założeniu, że każdy krętek dzieli się na dwa. Magnuson wyznaczył ten czas na 30 godz. Okres generacyjny hodowlanych krętków Reitera wynosi natomiast tylko ok. 9 godz.